Кечерукъланы Байдымат Къайры элтеди мени джол
НазваниеКечерукъланы Байдымат Къайры элтеди мени джол
страница2/6
Дата публикации28.06.2013
Размер0.81 Mb.
ТипДокументы
exam-ans.ru > Физика > Документы
1   2   3   4   5   6

 

               Да ала уа, къызарышыб,.

          Тёнгек ючюн тюйюшелле,

     Бири — бери, бири — ары

Алы тартыб кюрешелле...

 

^ МАДАР ДЖОКЪ

 

     Мен барама

     Ташлы джолну ариулай,

     Бирде тая,

     Умут юзе джанымдан....

 

     Ма алай а

     Туракъларгъа мадар джокъ-

     ЭГЕЧЛЕРИМ

     Келедиле ызымдаи!

 

^ ТАБМАДЫКЪ ЗАМАН

 

     "Табшадыкъ заман

     Вир бири кёзюбюзге ачыкъ къараргъа.

     Табмадыкъ заман

     Кёлюбюзде сезимни ачыкъ айтыргъа.

 

     Табмадыкъ заман

     Джюрекледе согъулгъан джарыкъ макъамгъа

     Эжиу этерге,

     Не да багъа берирге джашау сынамгьа.

 

     Табмадыкъ заман

     Сюерге, сюймезге да бир бирибизни...

     Заман а кеси

     Кесинден анырмайын барады бнзни.

     Джууукъдан джууукъ эте насыб кюнюбюзню!

 

 

БОРАНДА

 

     Къышхы кюн, сууукъ кюн, боран кюн

     Ач парий сууукъдан къалтырай,

     Джан-джаны таланнганча улуйду,

     Кеснни аджалыямы сакълай?!

 

     Иесиз джазыкъгъа къынналыб,

     Мен атдым ётмекчик орамда,

     Ётмекни уа ташха ушатыб

     Ол, къансый, ташайды боранда...

 

^ КЪОР БОЛАИЫМ

 

Санга

 

     Айтхан эдинг бир кюн сен таукел

     Сюймеклнкни татлы сёзлерин,

     Мен а джылы джууаб бермейин,

     Ахсынама ол кюнден бери.

 

     Кече, кюн да кетмей туралла

     Кёз аллымдан ариу кёзлеринг,

     Сакълауума къарыу бергенлей

     Барадыла татлы сёзлерннг!

 

     Нек къыйнадым, ариуум, сени

     Къолларынгдан алыб къолуму,

     Нек джашырдым, багьалым, сенден

     Джюрегими керти болумун?!

 

     Джазыу кёрюб къыйын халымы,

     Джюрегими бошлар тузакъдан,

     Сюймекликни джилтннин сакълай,

     Сен келирсе манта узакъдан!

 

     Джолгъа чыгъыб, сакълайма сени,

     Мен барлыкъма, кёрсем, аллынга.

     Кёзлерннге къараб, уяла,

     Къор болайым, дерме, джанынга!

 

 

^ ДЖОЛУМ — УСТАЗЫМ

 

     Бошалгъан кюн къарыуум,

     Къобанымдан кюч алыб.

     Мен атларма, къызьша, муратымы ызындан.

     Къыйьш джолум — устазым,

                    чыдамлыкъгъа юрете,

     «Кёбге тёзген тёш къабар!» —

                         дей, аллымда тик чабар.

     Атлаялмай къалсам а, сюркелирме аллыма:

     Джолну дерси эсимде, татлы татыу — тилимде!

 

АМИНАТХА

 

     Кесим тенгли болгъанды алакёз къызым.

     Кюнюм кюнден толгъанды, къурумай ызым!

 

     Сабийликден чыкъгьанды узун эшмелим,

     Гоккачыкъча чакъгъанды: биреуге — келин!

 

     Къайын къачын унутмай аз да кемннде —

     Къууандырсын, къууансын барлыкъ юйюнде!

 

     Туудукъ бёлер мурат да, мычымай, толсун,

     Къызыма да алгъышым: туудукълу болсун!!!

 

АБЫНЫБ

 

     Тик излебми, абыныб,

     Тюз джоллада джюрюялмайма...

     Сокъур, сангырау болургъа

     Не кюрешиб юреналмайма...

 

АЛЛО

 

     Вир бек тансыкъ болуб сайта,

     Телефон бла сёлеше мен,

     Къайгъы салгьан шошлугьуна

     Бой бермезге кюрешеме.

 

     Номеринги ала-ала,

     Тауушлагъа тынгылайма,

     Бу бузуллукъ бузукъ болуб

     Бошунамы къыйналама?!

     Джюрегнми талпыгьанын

     Джюрегинг бла эшитсенг а,

     Мени былай къыйнама да,

     Джан дарманым, сёлешсенг а!

 

     Алло, алло! Сёлеш...

     Бирчик сёлеш сюйгенинг бла.

     Алло! Алло! Сёлеш!

     Сёлеш, сёлеш сен мени бла!

 

МАХТАНМАСЫНЛА

 

     Махтанмасынла космонавт джашла

     Джулдузгъа, айгъа къонакъгъа барыб,

     Темнр къанатла болмагъанда да

     ПОЭТ джууугъум учханды ары.

 

     Терек бачхала ёсдюрюб айда

     Эм да джулдуздан ётюб джулдузгъа,

     Саугъала алыб келиучен эди ол,

      Джюреги тартхан ариу къызлагъа.

 

     Махтанмасынла космонавт джашла

     Айгьа, джулдузгъа биринчи барыб,

     Ма кече сайын тыигысыз ПОЭТ

     Талпыб, учханлай турады ары!

 

^ АСКЕРЧИ ДЖАШНЫ ДЖЫРЫ

 

     Узакъ чекде тюшлеримде

     Кёрюб турдум мен сени,

     Ма бюгюн а нюр къарамынг

     Кюнча джарытад мени.

 

     Бу тюбешни къууанчындан

     Кёлюм толуб, къызама,

     Тылы басхан къолларынгы

     Джюрегиме къысама.

 

     Эки джылда тансыгъымы

     Алалмазма бир кюлнге,

     Гыкка къылыкъ этгениме

     Джукъ келмесин кёлюнге!

 

     

     Чекни дя;аудан сакълагъанча,

          Саулугьунгу сакълайым,

               Анам, джаньш,

                    Мен санга къор болайым!

 

САКЪЛА

 

     Назик бармакълары бла узалыб,

     Къоркъакъ аязчыкъ узун эшменгн

     Тозуратды,

     Юсюнгю да бузоучукъча джалай,

     Сени уялтды.

 

     Киши кёреди деб, ашыгъышлы

     Бурма чачынгы джангыдан эше,

     Ышарылдынг.

     Аязчыкъ сенден, кёлю къалыбмы,

     Айырылды.

 

     Сакъла. Тамбла ол, уллу джел болуб,

     Боранлаб келир сени аллынга,

     Тентиретир.

     Къызгъаич эринлери бла уппа эте,

     Юйюне элтир!

 

ТЮШ БЛА ТЮН

 

     Алакёз Джер атом налахда

          Джан берди да, кюйюб, кюл болду...

               Аи бла Кюнню — къара кийиниб —

                    Джюреклери бушуудан толду.

 

                    Кёзюу-кёзюу узакъ джулдузла

               Аи бла Кюннге эниб келелле,

          Джылай, сарнай, къайгъы сёз бериб,

Ызларына мыдах кетелле...

 

     Ма тохтаргъа джетиб джюрегим,

          Уянама сууукъ терде мен:

               Туз тамчыла, Джерни ба эте,

                    Шош акъдыла кёк кёзлеримден!

 

^ СЮЙГЕНЛЕНИ ДЖЫРЫ

 

     — Мен джукъусуз болдум сени таныгъанлы,

     Сенсе, нйнан, атхан тангым, сенсе кечем!

     — Мен тынгысыз болдум сени таныгъанлы,

     Ма бу халы болур мени насыб ёлчем!

 

     — Тауда, тюзде болсам да мен джюрегимде

     Джангыз сени, джангыз сени джюрютеме.

     — Тюшюмде да, тюнюмде да, илячнним,

     Сени бла сюйюб ушакъ мен этеме.

 

     — Сюймекликни къууанчындан къанатланыб,

     Джашайма мен, разы бола джазыуума.

     — Учундургъан сезимлени таныгъанлы

     Кюнню нюрю эшилгенди джырларыма.

 

     — Джашаууму джулдузчугъу сен эсенг...

     — Джашаууму джарыкъ кюню сен эсенг...

     — Кел, ариуум, — А, а, а, а, а, а

     Джолубузну бир этейик, сюе эсенг!

 

ХАЙ, ХАЙ, ХАЙ

 

Кёзю — зар, джюреги — тар,

     Къолу — узун, тили — озгьун

          Джетиб бнреулен тутду этегимден.

 

Сёзю — окъ, намысы — джокъ,

     Оракъ — анга, чалкъы — манга

          Кёл къандырады, бошаб джюрегимден.

 

Кёлюм — буз, къабханым — туз...

     Болмай тентек, джыртыб этек,

          Джаныма мадар этейим мен.

 

^ ЭКИ ЮЛЕШИБ

 

     Аууз къабыным энмез тамагъымдан:

     Кёрдюм биреуню, джунчуб джаланнгачлыкъдан.

     Эки юлешиб къабар къабынымы,

     Ол сакъ кёзледе кёрдюм токъ болгъаньшы.

 

КЪАИРЫСА?!

 

Къайрыса, адам, тохта, бир тохта!

     Ашыкъма, талпыб, учуб кетерге.

          Не барды сеннге джулдузда, айда,

Кесинги байлаб турсанг а Джерге?!

 

Узакъдан бизге ариу кёрюнюб,

     Себелле нюрюн аи бла джулдузла,

          Джашауну сыйын мийик кёлтюрген

Эшта, сёзсюз да, ала болурла!

 

Оюм нек этдннг абдез юслерин

     Сен басыб, аякъ ыз къоюб кетерге?

          Андан эсе, а дай, тёзюмлю Джерде

Толу сыйынг бла юрен джюрюрге!

 

^ НЮР «КЪОЗЛА»

 

     Къарлы кече къоз терекде джоппу-джоппу

                         джулдузланы

     Салыннганын кёргенимде тюш кёргенча

                         болду ангым.

 

     Бир заманны, кирпнк къакъмай,

                    къараб турдум алагъа,

     Бутакъ сыныб къалмасын,

                    деб бек сакъ болуб «къозлагьа»

 

Созулсам а, тюз тёппеме Джетегейли тиер эди!

Ол кече уа, джулдуз санай,

                    мен джукъудан керн эдим...

 

^ СЮЕМЕ, ДЕСЕМ...

     Сюеме, десем, нйнанмай къарайса.

     Сюймейме, десем, ёпкелеб къыйнайса.

     Сёлешмей турсам, «сёлеш!» — деб тилейсе.

     Сёлешиб турсам, бир затла «кёклейсе»...

     Да не къычырыкъ зтейим мен сайта —

     Джюрек джаууму къурутуб баргъаннга?!

 

^ ИЙСЕК КЕЛЕЧИ

 

     Къыз этерем кеснме къарайма да атанг бар.

     «Эгечим бол!» —дер эдим, къарнашьшга не мадар?!

 

     Манта джууукъ джетерлай, сизге ийсек келечи,

     Болурмуса, ариуум, анам сюйген келинчик?!

 

^ ДЖАЗЫУДАН ТИЛЕРИМ

 

     Сен элибизден кетгенли бери

     Мыдах болгъанла кюнлерим.

     Ариу ауазынгы тансыкъласам,

     Тыхсыб тебрейди джюрегим.

 

     Дуниямы джарыкъ этген кёзлени

     Унутуб къалай къояйым,

     Кёлюмю джукъартхаи сагъьпнланы

     Уууна къалай чыдайым?!

 

     Тюбеш къууанчдан умут юзгенме,

     Ёлсем а, керти ачырса:

     Сени атынгы айтыб, къабырьш

     Хар кече сайын къычырса!

 

     Сен элибизден кетгенли бери

     Мыдах болгъанла кюнлерим.

     Эки сюйгенни джолу бир болсун,

     Олду джазыудан тилерим!

 

УНУТМАГЪАНМА

 

     Унутмагьанма, уяуталмайма мен

     Ашхы умутда кюйген кюнлерими,

     Джашау джолуму иги танг кесегин

     Кёчюу къуралыу эте келгеними.

 

     Унутмагъанма. Унуталмайма мен

     Сабий заманда кёрген тюшлерими:

     Учуучан эдим сыртыма минднряб

     Чалбаш аиамы эм эгечлернмн.

 

     Учханлыгъыма, тауусулуб кючкш,

     Къонуб къалаем Манасны джеринде...

     Вир бек термиле уяныб къалыргъа

     Ата-анамы Учкулан элинде!

 

     Унутмагъанма, унуталмайма мен

     Тау макъам эштсем, джылаб къойгъанымы,

     Къарачай тилде, американлыча,

     Сёзюмю къыйын ангылатханымы.

 

     Унутмагьанма. Унуталмайма мен

     Джюрегим экн джарылгьан кюнюмю,

     Къыргъызстанны бла Кавказны арасын

     Джан тамырым бла тиге келгеними.

 

     Унутмагъанма. Унуталмайма мен

     Узакъда къалгъан татлы тещ-лерими,

     Ана тилимде джашчыгъым бла бирге

     Мен да тиллене учхан кюнлерими!

 

^ АИТСАНГ А

 

Танзилягъа

 

     Тауланы, сууланы, тюзленя да аулаб,

     Учунуб келгенде мен санга,

     Аллыма чыкъмадынг, къолуму тутмадынг…

     О, къайдаса — къайда, айтсанг а?!

 

     Сакълагъанча кюнню мен сакълайма сени,

     Къууанч тюбешиуге ашыгъа,

     Ышара чыкъмадынг, къолуму тутмадынг...

     Джаныма нек тийдинг, айтсаяг а?!

 

     Шохлукъну джолу бла келгенни таллыуу

     Сууумаз сау ёмюр ётсе да.

     Ашыра чыкъмадынг, къолуму тутмадынг...

     Сен былай нек этдинг, айтсанг а?!

 

^ КУМРАТОВА АСИЯТХА — НОГЪАИ, ДЖЫРЧЫГЪА

 

     О Асият,

     Кенг аламны толкъунларын кьыдыра,

     Кюн таякълы ауазынгы сайлайма,

     Къобанымы макъамларьщ тансыкълаб,

     Тёзалмайын, мен биргенге джырлайма.

     

     

     Къууанама дайым, сени эшитсем

     Иссн юонде тау шоркъадан ичгенча,

     Къууанама, къыш кюнледе джолоучу

     Джырларынгдан джылыу тогъуб келгенча.

 

     Барды сенде ананг берген сейир кюч:

     Джыр сюйгеннге джыр къанатла эшесе,

     Къайгьы басыб, мыдахланнган адамны

     Джюрегинде тюйюмчегин тешесе.

 

     Хорламлагъа учундургьан ауазьшг

     Хар адамгъа татлы умут къатлайды,

     Джырларьшга эжиу эте, баш ура,

     Туугъан халкъынг джулдузлагьа атлайды.

 

     О Асият,

     Юзюлмесин джырларынгы сынджыры —

     Кюн таякълы ауазынгы сыйлайма!

     Къобанымы макъамларын тансыкълаб,

     Къарааш тилде мен биргенге джырлайма!

 

ДЖУРТУМА

 

     Сюйсенг — тюй мени, сюйсенг — сюй,

          Эркннсе, Джуртум, неге да.

               Хаман да сынаб, сынаб бил мени

                    Къыйын ишлеге джеге да.

 

     Сюйсенг — сюй мени, сюйсенг — тюй,

          Бек эрке ёсген къызынгма!

               Бир кюн, абыныб, ачы джыласам,

                    Ана джылыуну къызгъанма.

 

     Сюйсенг — тюй мени, сюйсенг — сюй,

          Терслигими уа кёлтюрме,

               Не бек тебсенг да, багъалы Джуртум„

                    Ёгелик этиб ёлтюрме!

 

^ АРАБЫЗ — ДЖЫЛЫ

 

     Узакъ, джууукъ болсанг да сен, арабыз—джьшы,

     Ашхылыкъгъа ышанмакълыкъ —

                              джюрекни джыры.

 

     

     Бу джол кёбге кетсенг да сен, кесимн къоюб,

     Заман татлы джырларымы къоялмаз джоюб.

 

     Кюнню эмиб, бачхабызда бишгенди джюзюм,

     Андан сенсиз къабаргъа уа къыймайды кёзюм.

 

     Къайта кир да, джюзюмледен бир кесек сыйлаи,

     Ма мени да алгъышла бла, алтьшым, сыйла!..
1   2   3   4   5   6

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
exam-ans.ru
<..на главную